Over

Het onderwijs dient zich onder druk van het coronavirus en de maatschappelijke maatregelen die daaruit voorvloeien opnieuw uit te vinden. Hoewel we op X11 bij de sluiting van de scholen direct proactief handelden, hebben we steeds moeten werken vanuit verschillende omstandigheden: op afstand, deels op afstand, inzet op welzijn, belang van mentoraat, hygiëneregels bij specifieke maak- en beweegvakken, mogelijkheden en onmogelijkheden rondom les op externe locaties. De komende maanden en misschien jaren zullen we moeten leren werken vanuit scenario’s: wat als we in een volgende lockdown terecht komen? Hoe richten we ons onderwijs dan in? Wat als we ineens wel weer met volle klassen werken? Daarbij zullen we vaker moeten op- en afschakelen van het ene naar het andere scenario.

Om ons hier met elkaar zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren we met elkaar een festival waarbij we ons laten insprireren, met elkaar reflecteren en ruimte nemen om met elkaar onderwijs te maken. Zodoende werken we aan zo goed mogelijk onderwijs voor onze leerlingen. Op deze pagina vind je informatie over (de ontwikkeling van) het programma. Mocht je hierover contact willen, stuur ons dan even een mail.

We houden een X11-festival zodat we:

 • Op een creatieve manier het jaar starten, met veel energie
 • Verbinding voelen 
 • Perspectief creëren, voor de korte termijn en de lange termijn   
 • Inspiratie opdoen voor nu, dit schooljaar en de toekomst
 • Echt werk kunnen doen
 • In de zomer gewoon lekker kunnen ontspannen en uitrusten

X11 media en vormgeving

We zijn een school voor vmbo en havo waar ongeveer 950 leerlingen onderwijs volgen. We nemen jou, de leerling, als uitgangspunt. Dat betekent dat het onderwijs is afgestemd op datgene wat je op een bepaald moment aankunt en op het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Kenmerkend voor ons onderwijs is:

 • Ontwikkelen van creativiteit
 • Ontdekken van eigen talenten
 • Leren samenwerken
 • Leren kiezen
 • Leren kijken
 • Initiatief leren nemen
 • Aandacht voor product en proces

BSO

Gedurende het festival wordt er voor de kinderen gezorgd door de CursusBSO. De CursusBSO biedt naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in Utrecht, met een cursus tijdens de opvang. Met elk half jaar een nieuw, verrassend aanbod kan uw kind verschillende talenten ontdekken en ontwikkelen. Elk kind krijgt veel persoonlijke aandacht, omdat de cursus circa tien deelnemers heeft.