Programma /

Faciliteren van een CoL

Dinant Roode en Danielle

vr 11:00 t/m 12:30
vr 13:30 t/m 15:00

Een CoL staat voor Communities of Learners. In deze workshock onderzoeken we samen op een praktische wijze hoe wij als docenten het leren van onze leerlingen optimaal kunnen faciliteren in een community. Vanuit concrete ervaringen gaan we aan de slag om samen tot leren te komen en hieruit principes voor voor je eigen praktijk te halen. Dinant Roode is hogeschoolhoofddocent aan de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies en tevens facilitator bij Kaospilot. In zijn werk voor de hogeschool en Kaospilot is hij vooral bezig met het realiseren van onderwijs waarbij complexe uitdagingen en multidisciplinaire samenwerking centraal staan. Danielle van Dijk zal samen met Dinant deze workshock verzorgen. Wij nodigen je van harte uit om op vrijdag 29 augustus deel te nemen aan onze workshock.

Dinant Roode

In mijn werk voel ik me verantwoordelijk voor het bijdragen aan de verandering in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In het hbo is het van belang dat we studenten opleiden voor de toekomst van werk waarbij kennisontwikkeling een belangrijke factor is. Hierbij moeten we opnieuw de betekenis van kennis duiden en veel meer het leren in complexiteit, in de echte wereld leren faciliteren om van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Het gaat hierbij niet om het opleiden van onderzoekers maar juist het ontwikkelen van onderzoekend vermogen. Het gaat hierbij niet om het kunnen reproduceren en toepassen van state-of-the-art kennis en kunde maar het ontwikkelen van state-of-the-art kennis en kunde. Dit vraagt reflectie, dialoog en experimenteren.

Onderwijs wordt steeds meer een vak van faciliteren van leeromgevingen die complex en uitdagend zijn. Een verschuiving van ‘over-structered and under-prepared’ naar ‘under-structered and over prepared’ leren. In dit soort leeromgevingen liggen de uitkomsten niet van te voren vast (open-ended) en ligt een risico verscholen. Het is onze uitdaging om de schoonheid hiervan te zien, te waarderen en dit tot een betekenisvolle ervaring te maken. That's why I Work Hard to Make Learning Awesome and Significant.