Programma /

Gepersonaliseerd leren door de digitale hulp van vakexperts

Mr Chadd

do 11:00 t/m 12:30
do 13:30 t/m 15:00
do 15:30 t/m 17:00

Mr. Chadd biedt het eerste digitale leerplatform aan, waarbij scholieren on demand vragen kunnen stellen, voor ieder vak. Doordat zij direct uitleg ontvangen, wordt de intrinsieke motivatie om te leren vastgehouden. De scholieren worden geholpen door gescreende vakdeskundigen. Zij geven op maat uitleg en zijn voor, tijdens en na schooltijd bereikbaar. Zowel doordeweeks als in het weekend.

Hoe werkt Mr. Chadd?

Mr. Chadd is er op het moment dat scholieren het meest gemotiveerd zijn om te leren: het moment waarop zij vastlopen bij een vraag. Door binnen 10 seconden contact te hebben met een expert over het betreffende vraagstuk, behoudt Mr. Chadd de motivatie van de scholier. Ook stimuleert Mr. Chadd de metacognitieve vaardigheden. Voordat scholieren hun vraag stellen, moeten zij immers nadenken over wat zij precies niet begrijpen en op grond hiervan een vraag formuleren. Dit vergroot het inzicht in de stof en draagt bij aan het beklijven ervan.

Eenmaal aan het chatten ervaren de scholieren veel positieve stimulans van de coaches. Door deze opbouwende benadering ontwikkelen scholieren meer zelfvertrouwen en voelen zij zich meer gesteund en gemotiveerd om actief bezig te zijn met hun schoolwerkzaamheden. Dit draagt bij aan het vergroten van de leerprestaties, die bij 86 procent van de scholieren die Mr. Chadd gebruiken al binnen een maand meetbaar zijn!

Doordat onderwijskundigen continue de chats monitoren is Mr. Chadd in staat om in een vroeg stadium leerproblemen op te merken. Dit kunnen zowel inhoudelijke, vakgerelateerde problemen zijn, maar ook leerstoornissen en achterstanden. Onder het motto ‘samen zorgen’ koppelt Mr. Chadd een dergelijk signaal terug aan ouders en docenten zodat er zo snel mogelijk ingegrepen kan worden.

Kwaliteitszorg

Mr. Chadd gaat uit van het principe ‘samen zorgen’. Dit houdt in dat ook ouders en leraren bij het leerproces van de scholier betrokken worden. In overleg met hen wordt het hulptraject afgestemd. Daarnaast worden de chats live meegelezen door onze onderwijskundigen. Zij kunnen direct coaches, via een interne chatfunctie, bijsturen en houden toezicht op de didactische en pedagogische processen. Ook fungeren de onderwijskundigen als achterwacht om vroegtijdig leerproblemen te signaleren om zo de beste hulp voor scholieren te garanderen.

Gepersonaliseerd leren

Mr. Chadd biedt hulp bij studievragen aan voor alle niveaus en alle leerjaren. Per leerling hanteren wij een unieke tone-of-voice. Deze hangt samen met het leerjaar, het leerniveau en het vak waarvoor de leerling een vraag stelt. Door het contact met coaches die zelf maar enkele jaren geleden zelf op de middelbare school zaten, sluit Mr. Chadd goed bij de belevingswereld van de scholier aan. Het doel van een chat is dat de scholier na afloop zelf de stof beheerst. Oefenvragen worden ingezet om te toetsen of dit doel bereikt is.

Onze coaches

De coaches studeren allen aan een Nederlandse universiteit en zijn expert in de vakken waarvoor zij coachen. Voordat coaches aan de slag kunnen bij Mr. Chadd, worden zij namelijk gescreend en leggen zij een online assessment af om hun vakinhoudelijke en didactische vaardigheden te toetsen. Eenmaal aan het werk, ontvangen zij doorlopende feedback en on the job training, via een interne chatfunctie, van onderwijskundigen die de chats monitoren. Hierdoor is iedere chat “on point”.

Digitale onderwijsassistent

Ook als docent is het gebruik van Mr. Chadd waardevol. De ervaring is dat iedere leerling zijn
of haar vragen durft te stellen via een chat. Dat geldt dus ook voor de scholier die in de klas niet zijn vinger durft op te steken. De chats leveren een uniek inzicht in het leerproces van scholieren en waar zij problemen ervaren. Deze directe feedback kan docenten helpen bij het samenstellen van hun lessen en het direct adresseren van problemen. Mede om deze reden is Mr. Chadd goed in te zetten bij het differentiëren tijdens de les: de leerlingen die extra instructie nodig hebben ontvangen deze van de docent en de leerlingen die zelfstandig aan het werk kunnen, maar toch af en toe en vraag hebben, stellen deze aan Mr. Chadd. Dit kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk van docenten: een digitale assistent die meerdere scholieren direct op maat kan helpen.