Programma /

Met leerlingen bouwen aan de school

Stefan van Langevelde en Frank Maas

vr 11:00 t/m 12:30

Voor je het weet vergeten we bij alles wat er in de school gebeurt de leerlingen te betrekken, ze mee te nemen in wat er speelt en ze onderdeel te maken van de oplossing. Dan maken we vooral besluiten voor hen in plaats van met hen. Vorig jaar deden we al een mooie ervaring op door alle leerlingen mee te laten denken over het schoolplan. Dat smaakte naar meer. Hoe kunnen we structureel de leerlingen betrekken bij de keuzes die we maken? In deze sessie ontwerpen we samen hoe we de leerlingen de aankomende tijd kunnen betrekken bij alles wat speelt bij X11 (van onderwijs is coronatijd tot de nieuwe huisvesting).

Stefan van Langevelde

Hoe kunnen leraren en schoolleiders meer met elkaar samenwerken en duurzame verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs realiseren? Met deze vraag houd ik mij als onderzoeker en adviseur bezig. De opvattingen van gespreid leiderschap inspireren mij hierbij. Door ervan uit te gaan dat iedereen relevante kwaliteiten bezit om invloed uit te oefenen op de school, ontstaat de ruimte om elkaar leiderschap te gunnen. Door samen de huidige praktijk te onderzoek en te experimenteren met nieuwe vormen ontstaan weloverwogen oplossingen en de vaardigheid toekomstige vraagstukken met elkaar aan te pakken. Ik help scholen in het doen van praktijkonderzoek en het vormgeven van gespreid leiderschap.

Sinds het afronden van de master Onderwijskunde aan de Universiteit Twente in 2013 ben ik werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Mijn interesse gaat in het bijzonder uit naar gespreid leiderschap, motivatie voor leren en professionele leergemeenschappen. Ook ben ik docent in de master Pedagogiek van Fontys Hogeschool. Daar daag ik studenten uit praktijkgericht onderzoek te doen naar hun eigen vraagstukken.

Frank Maas

Frank ziet verbindingen die anderen niet zien. Hij heeft een scherpe geest en wel 1000 innovatieve ideeën. Hij is positief en zet dat in als kracht. Als geen ander weet hij mensen te inspireren en mee te nemen in veranderingen. Dit liet hij zien als leidinggevende in het MBO, waar hij met succes complexe verandertrajecten heeft afgerond. Als adviseur bij Berenschot werkte hij aan governance vraagstukken en deed hij integriteitsonderzoeken. Frank is naast organisatieadviseur bij Goed geschud lid van de raad van toezicht van het Amstelveen college en commissielid Jongeren en Maatschappij bij FONDS21.

Frank is opgeleid als jurist en rondt momenteel zijn executive MBA af, waarmee hij zijn theoretische basis in organisatieverandering heeft versterkt. Frank heeft vondsten die je niet ziet aankomen.