Programma /

Scenario’s ontwerpen voor online en offline community learning

Frank Evers

do 09:00 t/m 10:30
do 11:00 t/m 12:30

Leerlingen groeien op in een wereld vol uitdagingen en transities. Tegelijkertijd geven zij die wereld mee vorm en gaat onderwijs ook over hoe zij daar handen en voeten aan geven. Dat zien we terug in lessen en projecten waar leerlingen werken aan grotere vraagstukken in de maatschapals duurzaamheid, gelijkwaardigheid, mobiliteit,... Zowel in lessen als projecten maken leerlingen en docenten gebruik van design thinking / social design technieken. Ook dat kan in een hybride leeromgeving. In deze workshop starten we met een een korte introductie op co-design en community learning, waarna we scenario's gaan ontwerpen om co-creatie en community learning in de hybride leeromgeving toe te passen. Toen na de uitbraak van corona ook ontwerpsessies online gingen, steeg de populateit van digitale ontwerptool Mural. In deze workhsop werken we op basis van toekomstscenario's toe naar enkele concrete werkvormen met Mural, die in te zetten zijn in individuele lessen en in samenwerkingsprojecten in de hybride leeromgeving.

Frank Evers - Perfect Storm

Ik begeleid scholen en organisaties met het aanpakken van complexe vraagstukken. Was uitgever en innovation lead. Terugkerend thema daarin is het voorbereiden van leerlingen en studenten op een wereld die zij in hoge mate zelf aan het creëren zijn.

Vanuit mijn adviesburerau PerfectStrom zet ik het liefst langlopende trajecten op met scholen en instellingen die op zoek zijn naar een aanpak om hun vernieuwing vanuit de collectieve intelligentie te ontwerpen. Dat vertaalt zich steeds vaker naar onderwijs dat praktisch aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken.